Vježba SPV Mostar na Bjelašnici

Za vikend 27. i 28. 01.2018. u organizaciji SPV Sarajevo skupa sa SPV Split i Mostar na Bjelašnici je održana zimska vodička vježba na kojoj je ukupno sudjelovalo 40 vodiča. Na na vježbi su demonstrirane i uvježbavane tehnike korištenja opreme, izrade sniježnih sidrišta, kretanja u snijegu i ledu u navezama kao i tehnike zimskog spašavanja i spašavanja iz ledničke pukotine korištenjem razne tehničke opreme.

Iz naše stanice sudjelovalo je ukupno 6 planinarskih vodiča.

Zaključak je da je vježba bila jako korisna, usvojena su nova znanja i tehnike. Dogovorena je daljna suradnja sa stanicama  Sarajevo i Split, te organizacija ljetne vježbe ispred Stanice planinarskih vodiča Mostar.

Vinko Krišto