Nadkrstac

Vrh: Nadkrstac 2110 Planinski lanac: Vranica
Vrijeme do vrha: 2 h i 15′ Poteškoće pri orjentaciji: Nema
Stupanj težine: Lagan uspon
Visinska razlika: 446 mNv Rizik od mina: Nema
Opskrba vodom: Na polaznoj točki
GPS koordinate polazišta: 43°57.476N, 017°45.113E
GPS koordinate vrha: 43°57.400N, 017°42.993E

Uspon polazi od pastirskih koliba sa sjeverozapadne strane jezera. Staza kreće uzvišenim obronkom  koji se približava jezeru visokim grebenom idući sa sjevera prema jugu. 1) Ostavite iza sebe selce na stazi koja vodi ka zapadu. Staza uskoro  prelazi u jedan neobilježeni put. Na samo 250 m dalje, skrenite lijevo  na strmu stazu koja vodi vijugavo kroz grmlje. Ovaj put uskoro prestaje  krivudati (na oko 25 min hoda), te kreće na jugozapad prema grebenu  koji se prostire sa sjevera prema jugu, a vodi na zapadnu stranu  jezera. Nema znakova na putu, all je staza priIično prohodna.  2) Pratite ovu stazu, koja s vremena na vrijeme i nije baš jasna, u pravcu  jasnog usjeka u vijencu, krećući se u pravcu  jugozapada. Pješačenje strmom stazom vodi vas do posljednjeg uspona  (45 min).  3) Kada stignete na greben potražite crveno-bijele markacije koje vode  u pravcu sjeverozapada prema jednom nižem vrhu. Staza se kreće  oko samog vrha i zatim vodi u pravcu zapada, prema Nadkrstcu.  Proći ćete pored niza vrhova dok konačno ne dosegnete Nadkrstac (45 min do 1 h).

Život nema reprizu!