Loička

Vrh: Loička 2106 m Planinski lanac: Vranica
Vrijeme do vrha: 2 h Poteškoće pri orjentaciji: Srednje
Stupanj težine: Lagan uspon
Visinska razlika: 443 mNv Rizik od mina: Nema
Opskrba vodom: Na polaznoj točki
GPS koordinate polazišta: 43°57.476N, 017°45.113E
GPS koordinate vrha: 43°56.316N, 017°44.621E

Za uspon na vrh Loička imamo dvije opcije:

Opcija A: Početak ove planinarske staze nalazi se kod pastirskih koliba.  1) Krenite tim pravcem oko jezera ostavljajuci strmi uspon sa vaše  desne strane. Izađite iz seoceta tako što ćete prijeći preko malog potoka i naći se u maloj dolini koja je u usponu, ostavljajući grmovite predjele  sa desne strane. Staza nije markirana, all je vidljivo utabana. Idite  dolinom oko 40 minuta dok ne dođete do čistine.  2) Krenite više prema zapadu, sa ciljem da se krećete prema procjepu u  velikom grebenu koji se prostire od sjevera prema jugu sa zapadne  strane jezera. Idite prema najnižoj točki. Kad dođete do grebena,  naići ćete na redovne markacije za stazu (oko 40 min).  3) Slijedite stazu u pravcu juga i pratite povremene crveno-bijele znakove do vrha. Staza prolazi sa lijeve strane grebena, a zatim prelazi na  desnu stranu grebena, sa koje se nalazi i konačni prilaz vrhu (oko 40  min).

Opcija B: Za ovu opciju potrebno je malo više vremena u odnosu na opciju A, ali nećete imati toliko problema oko navigacije. Krenite kao da ste  krenuli za Nadkrstac, ali kada dođete do grebena pronađite stazu, markiranu crveno-bijelim markacijama, koja vodi u  pravcu juga do grebena. Greben ostaje sa lijeve strane staze. Nakon 20  do 30 minuta staza skreće lijevo od grebena, nastavlja se prema vrhu  Loička, prije nego skrene nadesno nalazi se konačni prilaz vrhu.

 

 

Život nema reprizu!