Lupoglav

Vrh:  Lupoglav 2102 mNv Planinski lanac: Prenj
Vrijeme do vrha: 9 h Poteškoće pri orjentaciji: Nema
Stupanj težine:Izuzetno teško
Visinska razlika: 2008 mNv Rizik od mina: Nema
Opskrba vodom: Nema osim na polazištu!
GPS koordinate polazišta: N43o 29.386 E17 48.399
GPS koordinate vrha: N43o 32.591 E17 51.442

Prilaz za uspon na Lupoglav sa jugozapada je isti kao i prilaz za mostarsku Bijelu. Na 20-om kilometru magistralne ceste M-17 sjeverno od Mostara je kod akvadukt Bijela koji s obje strane ima makadamski put do ustave gdje je postavljena i info-tabla na 120 m/nm,  i gdje se može ostaviti vozilo. Odavde markirana staza vodi nešto lošijim makadamskim putem do potoka koji se  mora pregaziti. I dalje nastavlja makadamskom cestom te se na jednom mjestu račva na stazu za Lupoglav, tj. Grabovčiće i stazu za Bijelu. U napušteno selo Grabovčiće stiže se za oko 2 sata gdje se nalazi mali izvor koji često presušuje pa se na njega u ljetnim mjesecima ne treba računati te se za ovu dugu turu treba opskrbiti dovoljnom količinom vode. Za 4 sata hoda stiže se u dolinu Barni do ispod samog vrha Lupoglav. Do prepoznatljivog piramidalnog vrha je strmi uspon od oko 3 sata. Memorijalni zimski uspon na Lupoglav održava se svake godine sredinom veljače u organizaciji Planinarskog saveza BiH kao spomen na trojicu stradalih planinara 1970. godine. Ovaj uspon rijetko kad je uspješan zbog lošeg vremena te je 2012 bio i otkazan. Zamišljen je kao dvodnevni uspon sa noćenjem u Barnom dolu pod šatorima, iako mnogi i ovu zimsku turu prevaljuju za jedan dan odnosno za 18 ili više sati hoda.Pošto se radi o oko 2008 m uspona, ovo predstavlja izuzetno kondicijski napornu turu. Na Lupoglav se lakše može doći sa sjevera iz doline Tisovice kao dio Visokogorske hercegovačke transverzale pa čak i sa Rujišta preko Kontejnera “Zaušlje” i Poljica  sa noćenjem u kontejneru pod Vršinama ili u kontejneru u Donjim Poljicama.

Presjek uspona:

Mapa planinarske staze za Lupoglav:

Život nema reprizu!