Prenj

Prenj je planinski masiv u Hercegovini sa mnogim vrhovima od kojih je najviši Zelena glava koji je visok 2155 metara. Ovo je najljepša, najatraktivnija ali i najsurovija planina u Bosni i Hercegovini. Smještena u srcu dinarskih planina, u sjevernom dijelu Hercegovine.  Okružuju ga jezera (prirodna i umjetna) Boračko, Jablaničko, Grabovičko, Salakovac kao i rijeke Neretva, Ljuta, Neretvica, Bijela i Drežanka.

Prenj započinje pored Glavatičeva (na Neretvi, uzvodno od Konjica), a proteže se sve do Bijelog Polja kod Mostara. Okružuju ga (iza rijeke Neretve) planine Visočica sa istoka, Bjelašnica sa sjeveroistoka, Bitovnja sa sjevera, Čvrsnica sa zapada, Velež (1969 m) sa juga i Crvanj (1921 m) sa jugoistoka.

U podnožju planine su tri grada: Konjic, Jablanica i Mostar.

Planinarske staze: Zelena glava; Lupoglav, Jezerce, Mostarska BijelaBoračko jezero

Život nema reprizu!