Priprema skloništa za zimu

Naše društvo već nekoliko godina skrbi o ispravnosti i snadbjevenosti planinarskih skloništa na Poljicama i pod Vršinama na Prenju. U sklopu ovih aktivnosti 19.11.2017. sklonište ispod Velikih Vršina opskrbljeno je drvima, a istom prilikom očišćena je unutrašnjost, oprano posuđe, te odnešen, ili spaljen zaostali otpad.

Skloništa pored planinara koriste lovci i izletnici te sve molimo da se prema istima i prirodi odnose korektno i savjesno. Iako većina poznaje planinarsku etiku i pravila nije na odmet iznova spomenuti da sav otpad koji proizvedemo trebamo i vratiti do kontejnera u sustavu javnog odvoza ili ekološki prihvatljivo spaliti.

Skloništa na Prenju u zimskom periodu posebno su lijepa, a na hladnoći u odnosu na šator, ili bivak vreću pravi su hoteli. Napravljena su i postavljena uz dosta truda i entuzijazma prethodnih generacija planinara i na nama je da ih domaćinski koristimo i očuvamo.

Drva u skloništu treba trošiti racionalno i po potrebi, a ne samo za uživanje. Slijedi zimski period i spremljena drva u skloništu znače u ekstremnom slučaju spašen život ili utočište od potencijalno opasne situacije za alpiniste, turne skijaše i visokogorce. Sklonište uvjek treba ostaviti dobro zatvoreno kako nakon snježnog nevremena nebi isto zatekli ispunjeno snijegom. Ako na skloništu primjetite kakav nedostatak ili oštećenje probajte ga otkloniti ili popraviti budući da zadugo niko drugi neće moći.Hranu koja nije u metalnoj konzervi također nije preporučljivo ostavljati jer predstavlja mamac za miševe i insekte.

Sklonište je spremno, sada je samo na vama da planinarite zimi i koristite ga.