Kontakt

HPD Prenj 1933 Mosrtar
Ulica Stjepana Radića 76b, 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4227181000006
Broj transakcijaskog računa: 3381002200385852 (UniCredit Banka)
e-mail: hpdprenj@gmail.com

Predsjednik društva: Miroslav Mihalj
+ 387 63 313 940
e-mail: miroslavmihalj@yahoo.com

Tajnica društva: Ana Ćorić
+38763348548
e-mail: anacoric82@hotmail.com

 

Život nema reprizu!